اصول تحویل و دریافت مدارک
برای سپردن مدارک به دفترترجمه و تحویل گرفتن آنها، لطفاً به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه اصول و نکات زیر را رعایت نمایید. 
۱.  تمامی اسناد و مدارک می بایست به صورت اصل تحویل داده شود وقبل از تحویل مدارک، در صورت داشتن جلد محافظ، ، آن را از مدرک جدا نمایید.
2 . دفترترجمه رسمی 421 مجهز به یک شبکه مدیریتی ای آر پی می باشد که این امکان را ایجاد می نماید کلیه اسناد و مدارک به محض ورود به دفتر بلافاصله اسکن شده و روند کاری تا مرحله پرینت نهائی ترجمه ها در داخل شبکه طی می شود و لذا تا لحظه امضای ترجمه ها توسط مترجم مسئول ، مدارک متقاضیان  در مخزن نگهداری به صورت کاملا محفوظ و ایمن حفظ می شوند .
 3 . زمان مورد نیاز برای امر ترجمه به حجم مدارک بستگی مستقیم دارد که به آن میبایست زمان لازم برای انجام پروسه های تأیید ترجمه ها توسط قوه قضائیه و وزارت امور خارجه افزوده شود.  اما دفتر ترجمه 421 همواره تلاش می کند زمان را به نفع متقاضیان مدیریت نماید ولی در همه حال از متقاضیان خواسته می شود زمان لازم برای انجام ترجمه را به درستی پیش بینی نمایند.
4. همواره جهت حفظ حقوق خود برای تخمین هزینه ها به سایت قوه قضائیه  www.ekfam.ir مراجعه و مترجم مورد نظر خود را از فهرست مترجمان اسپانیایی انتخاب بفرمائید.
5. برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است. لطفاً برای اطلاع از جزئیات دقیق تأیید این اسناد و مدارک به قسمت شرایط تائید اسناد و مدارک مراجعه کنید.
6.  ضرورتا می بایست مشخصات افراد دقیقاً با آنچه در گذرنامه آنها مندرج است مطابقت داشته باشد. بنابراین برای تمام افرادی که مدارکشان می بایست ترجمه شود، الزامی است نام و نام خانوادگی، نام پدر و محل و تاریخ میلادی تولد خود را به حروف لاتین به مسئول پذیرش در دفتر ترجمه انتقال داده ، یا ترجیحا کپی گذرنامه مربوط به افرادی که قرار است مدارکشان ترجمه شوند به دارالترجمه تحویل گردد ، در غیر اینصورت مترجمان حسب تشخیص خود عمل خواهند نمود و هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود.
نکته مهم: چنانچه مدارک متقاضی جهت ارائه به سفارت و اخذ ویزا ترجمه شده باشد ، از آنجا که استفاده کننده ترجمه ها منحصرا سفارت خواهد بود (این موضوع تنها در مورد سفارت اسپانیا صادق است و لا غیر)، مهر و امضای مترجم مسئول کفایت می کند اما چنانچه مقصود از انجام ترجمه ها انتقال مدارک به سایر مراجع کشور های پذیرنده باشد طی زنجیره تصدیق اسناد توسط اداره کل امور مترجمین قوه قضائیه ،  بخش گواهی اسناد اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ، و بخش کنسولی سفارت لازم خواهد بود. همواره می بایست نوع تأییدیه‌های لازم را در ابتدای کار مشخص گردد.
7. هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به مسئول پذیرش دفتر ترجمه، حتماً قبض رسید دریافت و دقت شود مندرجات آن از نظر نام کامل صاحب مدارک و تعداد اسناد درج شده باشند. در حفظ و نگهداری قبض رسید دقت شود. اسناد و مدارک و ترجمه‌ها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و لذا هر فردی می‌تواند با ارائه قبض رسید مدارک را دریافت کند ، و مسئولیت عدم وجود هماهنگی لازم با دفتر ترجمه منحصرا بر عهده متقاضی خدمات خواهد بود.
8. هنگام دریافت ترجمه ها و مدارک از دفترترجمه، می بایست حتماً نوع و تعداد مدارک ، اصل اسناد و همچنین تعداد نسخ ترجمه شده  به دقت کنترل گردد. مندرجات نسخه‌های ترجمه شده از قبیل تحریر اسامی خاص، تاریخ تولدها، شماره‌های مؤثر، وسایر اعداد و ارقام مد نظر به دقت بررسی و در صورت بروز هرگونه ایراد سریعا تعامل نموده تا نقص مزبور برطرف شود.

made with love from Joomla.it
Top