مرکز اطلاعات اسپانیا و آمریکای لاتین پیش تر با عنوان مرکز اطلاعات و مطالعات آمریکای لاتین قدم به عرصه وجود گذاشت و در ادامه مسیر شبه جزیره ای ایبریا به عرصه فعالیت و تمرکز آن افزوده شد و به این ترتیب تغییر نام یافت. هدف از بنیان گذاری این مجموعه آشنا نمودن فارسی زبانان با تحولات، مسائل، ویژگی ها و خصوصیات جهان اسپانیایی زبان می باشد. هدف این است که این آشنایی از طریق مراجعه مستقیم به منابع اطلاعاتی این خطه ایجاد گردد. ارتباط غیر مستقیمی که در گذشته وجود داشت و مجموعه سرویس ها از طریق منابع عمدتا غربی ، انگلیسی زبانان یا فرانسوی زبانان و ... حاصل می گردید متوقف شود.

made with love from Joomla.it
Top